Ser du ”ikonen” hos den romska tiggaren?

den-romska-tiggaren

2015-03-17 – Ser du ”ikonen” hos den romska tiggaren på våra gator?

”Men hur ska du klara dig?”, frågade jag honom. En bekant berättade om sitt möte med tiggaren som satt utanför ”hans” mataffär och tiggde och som han lärt känna. Jag sa, fortsatte han, ” du har ju inget arbete, du kan inte läsa, du har flera barn att försörja, du har ingen bil och är 250 mil hemifrån…hur skall det gå för dig?!” Det blev tyst ett tag innan den romske tiggare fattade vad det handlade om. Så for ett leende över tiggaren ansikte, han sträckte upp handen mot himlen och sa, ”Gud hjälper!”.

 

Gud hjälper?den-romske-tiggaren

Plötsligt, fortsatte han, blev det liksom  omkastade roller.

Det som gått förlorat för oss – som har det materiella välordnat – det hade tiggaren. Tryggheten. Tilliten att det ordnar sig på något sätt.

”Gud hjälper!” Leendet sa att inte bara var en tom fras. Det var den tilliten som fanns kvar när alla livlinor var borta.

Många romer som tigger är förankrade i den Rumänska ortodoxa kyrkan

”Du vet, fortsatte han, jag tror att den-romska-tiggaren
tiggaren var rikare än mig! Vi har gått vilse i alla paragraferna och tappat bort det mänskliga.”

Så illa är det kanske inte. Men det vi innerst inne tror på och lever för kommer i en ny dager när vi möter den extrema fattigdomen.

Många romer är förankrade i den Rumänska ortodoxa kyrkan. Frågar man en grupp romer, om de tror på Gud, är de inte som vilsna svenskar, utan de sträcker upp sina händer.

 

Fattigdom inpå revbenen och vana vid att ständigt bli utstötta har inte tagit död på tilliten att Gud är den ende som bryr sig om fattiga människor. Jungfru Maria, som är Guds moder – som födde Jesus – kan inte överge dem.  

Du ser den här tron den-romska-tiggarenbekänd i de bilder – ikoner – som  tiggarna ofta har med sig på gatan när de ber oss om pengar till livets uppehälle!

Kanske också den underdåniga bedjande kroppsställningen har sina rötter i kyrkans liturgi. Är det någon som offentligt böjer sig i vår kommun, om bön om hjälp, så är det tiggarna!

När jag skriver detta är det fastetid både här och i Rumänska ortodoxa kyrkan.

 

Påskfastan handlar om vårt förhållande till social rättvisa

Fastetiden i kyrkan har med rättvisa att göra. Fastan är ingen flykt ett steg till in i det individuella, utan fastan riktar blicken mot medmänniskans villkor och social rättvisa. Detta är ingen nytt påfund. Profeten Jesaja tar upp detta ca 600 f Kr, här länkar jag till en ny översättning och en klassisk, fasta är att:

 • Ta itu mer orättvisorna i samhället
 • Bryter med orättvisa regler och införa schysta ordningar
 • Att se till att den som saknar mat får tillgång till mat
 • Att den som saknar kläder får det han behöver
 • Och att man ordnar husrum för alla som inte har tak över huvudet
 • Att man slutar att håna människor mm

Fastan ställer krav på ett rättvist samhälle – ett samhälle med en själ, där ”Herren hjälper” inte bara som sista strået för den romska tiggaren, utan där vi gör på samma sätt, hjälper den som behöver oss! Då kanske tiggarna vågar resa sig upp och möta oss i ögonhöjd.

 

Samhället knakar i fogarna och bryts på olika sätt isär. Jag tror att många känner obehag inför detta. Orättvisorna blir så uppenbara. Fastetiden påminner oss om krafter som vill förhindraden romska tiggaren detta.

Det är inte bara den tiggare från Rumänien som är illa ute. Även i Sverige är nära 15 % av befolkningen i stor risk att hamna i fattigdom!

I Rumänien – som den tiggaren i det här fallet kom ifrån – är det ännu värre. Mellan 40- 45 % av hela den rumänska befolkningen – dvs romer och rumäner – hotas av fattigdom.

Behovet av social rättvisa och ett nytt socialt engagemang är så stort!

Fastan som motkraft. 

Jag vet att många inte känner till kopplingen till den kyrkliga fastan och kravet på social rättvisa, men det gör den inte mindre aktuell. Vi kanske tänker på den som dekorationer, semlor eller meditativa kyrkobesök. Det är gott. Men den romska tiggaren med sin ikon vid sidan är en vädjan till oss om hjälp till dagligt bröd och riktar faktiskt uppmärksamheten på fastetiden djupaste innebörd, även om vi inte känner till det!


Kommentarer

Ser du ”ikonen” hos den romska tiggaren? — 2 kommentarer

 1. Mycket väl genomtänkt. Du ger bilder och berättelser som fördjupar kunskapen om EU-migranternas liv, väcker nya och tankeväckande paradoxer till liv.
  Det är nyttig läsning och talar för nödvändigheten av att vi som engagerar oss – finner varann. Lär av varann, samarbetar och skapar nätverk på sikt som i ett långtidsperspektiv kan göra skillnad för de fattigaste av alla fattiga.
  Mycket kan grumla sikten. Fattiga som kämpar för överlevnad kan visa provkartor på all upptänklig kreativitet – många ärliga med genuin tro – som vi har anledning lära av, andra utanför lagens rågång vars handlingar vi måste ta avstånd från.
  Du låter oss ta del av konkreta egna erfarenheter, fakta och idéassociationer. Allt sammantaget – en utmaning till fördjupad självreflektion kring egna rutiner(liturgi) i vårt vardagliga svenska välfärdssamhälle. Tiggare – inte bara en utmaning och påminnelse om vår möjliga strävan mot solidaritet och jämlikhet utan också ett självuppvaknande som berikar.
  Tack för en mycket bra blogg !!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *