Nätverk för EU-migranternas barn från Buzau

EU-migranterns barn

2015-11-12.Nätverk för EU-migranternas barn från Buzau.

Förslaget kommer från Bogdan Timiras, diakon från Kungsbacka. Bogdan (född i Rumänien) är bl.a. ansvarig för dagcentret Arca i Constanta där Kungsbacka-Hanhals församling bedriver verksamhet sedan 2002. Ca 18 ungdomar med funktions hinder ingår i verksamheten. Kungsbacka-Hanhals avlönar 4 anställda.  Bogdan har kunskap och erfarenheter som är viktiga för ett Nätverk för EU-migranter. Språk- och kulturskillnader är hinder som ska övervinnas. Tiggare från Buzau finns i 25-30 kommunen i Sverige. 

1. Gemensamma riktlinjer

Det är viktigt med vissa gemensamma riktlinjer i arbetet med  EU-migranter  som kommer från Buzau. EU-migranter från Buzau tigger i 25-30 sydsvenska kommuner. Frivilliga hjälper till med stöd. EU-migranternas barnDet är viktigt med några gemensamma ”riktlinjer” att föreningarna inte blir utspelade mot varandra. Några gemensamma ”grundbultar”.  Jag tror att det ger trygghet när man känner att man möter personer som har samma förhållningssättet. Detta får ta form under nätverksträffar som är planerade.  Om vi tar ansvar och ställer upp kan också EU-migranterna ta sin del av ansvaret. Framför allt är det nödvändigt att man aktiv medverkan till att  både flickor och pojkar fullgör grundskolan. Det kan handla om olika saker såsom:

  • Att EU-migranterna aktivt arbetar för att barnen fullgör skolan
  • Tar avstånd från försäljning av tiggarplatser
  • Endast dela ut max 3-4 plagg per utdelningstillfälle/person
  • Frågor om språkutbildning/ etik/hygien/hälsovård – kunskap man tar med sig
  • Lyxfällan för tiggare – hur man kan sända mer pengar hem till Buzau
  • osv
  • osv

Kanske sex-sju tydliga riktlinjer som stöd i arbetet.Dessa översätts till rumänska/bulgariska så att alla vet vad som gäller.

EU-migranternas barn

 

2. Stöd att alla barnen i Buzau kan gå i skolan där

Lärare, pedagoger och skolor finns på plats. Insatsen består i att alla EU-migranterns barn  får möjlighet att gå i skolan. Vi vet att barnen har en sämre närvaro i skolan när föräldrarna är i Sverige och tigger pengar. På det viset blir barnen drabbade fast tanken är att hjälpa dem.  Medel till skolmaterial, reskostnader, mat, utrustning, dvs det som hindrar barnen att gå i skolan, styrs direkt till barnen genom en närvarande lokal part. Förslaget innebär att man bygger upp ett närverk i Sverige mellan föreningar, enskilda som är engagerade för tiggare från Buzau så att detta blir möjligt. På de olika platserna känner vi familjerna mycket väl.  lokal part. Bogdan föreslår Röda Korset i Buzau – som en lokal part –  ser till att stödet når fram till rätt barn. Allt sker ”vitt ”med öppen och regelbunden redovisning. Nätverket samlar in medel till insatsen, informerar om den och har en organisation som kan följa upp verksamheten. Det senare är viktigt. Förlaget bygger på att tillgängliga resurser – dvs en fungerande skola i Buzau – faktiskt utnyttjas!

 

3. Framtidsvision för nätverket: fritidsverksamhet Allea Gradinlor,mål 3

Visionen är fritidsverksamhet i området Allea Gradinlor. Där asfalten slutar bor romerna, heter det. Så är det faktiskt här. De EU-migranter som tigger  i Sverige kommer från ett eller flera ”getto”. Levnadsförhållandena skiljer sig från befolkningen i övrigt.   Men en  förändring är fullt möjligt.  Skolan och utbildning är på sikt det viktigaste av allt. En fritidsverksamhet skulle betyda mycket för förändringen i området Allea Gradinlor, Buzau. Fritidsverksamheten har tre målområden:

  • Dagverksamhet för dem som inte har åldern inne att gå i skolan.
  • Dagverksamhet för dem som går i skolan.
  • Viss vuxenutbildning för föräldrarna

EU-migrannternas barn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sådan fritidsverksamhet kan leda till förändring i området.  Barn behöver tidigt förbereda sig på att gå i skolan. De som redan går i skolan behöver hjälp med läxor och en avskild miljö där de han växa. Föräldrarna behöver utbildning som svarar mot olika behov som hälsa, hygien, hantering av identitetsfrågor (bli registrerad att man vår del av samhällsservice och medborgarskap) och runt de frågor som är aktuella i området. 

Utmärkt förslag

Ett nätverk för EU-migranter från Buzau är ett utmärkt förslag. Detta är en arbetsskiss som kommer att diskuteras när representanter från föreningar från de kommuner som har EU-migranter från Buzau träffas. Finns det intresse kommer arbetet med nätverket att gå vidare. Nätverket behöver en enkel men stabil organisation. Bogdan Timiras, bogdan.timiras@svenskakyrkan.se. För anteckningar/Bertil Rickäng, bertil.rickang@gmail.com


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *