Video

Ska vi förbjuda tiggerit, Linda?

Skall vi förbjuda tiggerit, Linda?

Frågan om fattigdom måste alltid få utmana. Barnen är osynligt närvarande i mötet med tiggaren. Det finns inga enkla svar i frågor om tiggeri. Det handlar om pengar till det mest nödvändiga, mat, mediciner, vård, mm till familjen. Sen går det åt ganska mycket pengar till andra saker också. Hade det funnits en enkel lösning hade man för länge sedan tillämpat den. Tiggarna har gett fattigdomen, diskrimineringen och klyftorna i Europa ett ansikte som väl ingen hade räknat med.

Samtal mellan Linda Stomberg, aktiv inom Choice for Children, och Bertil Rickäng.

Behov av lösning på extrem fattigdom

Vi kan inte riktigt tänka oss in i vad det vill säga att vara borta från familj och barn i flera månader.Dessutom på så osäkra villkor. Det finns ingen garanti för att man skall få pengar. Eller för att det skall bli pengar över till familjen. Och var skall man bo? Det är inte enkelt att vara utan bostad på sommaren men ännu värre under vinterhalvåret. Den externa fattigdomen bryter mot alla våra värderingar och uppfattningar om social trygghet, bilden av ”välfärdssamhälle”, politiska värderingar som finns med i en gemensam europeisk sociala agenda.  Ändå har det visat sig så svårt att hitta en lösning på den extrema fattigdom i vår del av världen.

Publicerad 20180116 på Heartandmind.

Barn lämnades obehandlad för att vara tiggarobjekt!

tiggeriobjekt

2016-02-08. Lämnades obehandlad för att vara tiggarobjekt Den lilla killen var född med gomspalt, [harmynthet sa man förr] och den hade lämnats obehandlad. Föräldrarna hörde till de EU-migranter, som åker till Sverige för att tigga och ge barnen en bättre framtid. Med ett enkelt operativt ingrepp skulle gomspalten varit borta. Föräldrarna lät åren gå. Det måste vara jobbigt för pojken … Läs mer

Ideella sektorn i Borås har stor kunskap om tiggare

kunskap om tiggare

2015-09-07.Ideella sektorn i Borås har stor kunskap om tiggare. Man kan få uppfattningen om att det bara är i Stockholm och i de stora städerna man sitter inne med kunskapen om tiggare. Det är en överdrift. På många mindre orter som t ex Borås finns en omfattande kunskap om EU-migranter som tigger. Det är personer med stort personligt socialt patos … Läs mer

A definition of Social Economy Sector

social economy

A definition of Social Economy Sector The social economy is still a land unknown to the public. Although the first principles of the social economy were introduced in the first half of the 18th century , by the french economist Charles Dunoyer in his work called ” Treatise on social economy ” ( 1830 ) , this branch of the … Läs mer

Val för EU-migrant – tiggare eller textilarbetare?

EU-migrant - tiggare

2015-07-16. Val för EU-migrant – tiggare eller textilarbetare? Vi undervisade några tiggande romer i svenska hemma i köket. Det kan man göra med enkla medel. En ordbok, lexikon, Google translate, humor och teckenspråk. Om varje EU-migrant tiggare lärde sig tre svenska ord om dagen skulle man på ett år ha ett ordförråd på över 1000 ord. En sådan enkel insats, … Läs mer

Tiggande romers fattigdom och vår egen historia

Tiggande romers fattigdom

2015-06-07.Tiggande romers fattigdom och vår historia Vi i Sverige får inte glömma vår egen historia. Jag tänker inte på Vitboken 2014 med dess redovisning av övergrepp mot romer under 1900-talet. Nu håller övergreppen på att upprepas på nytt mot romer som är här och tigger. Jag tänker på vår egen historia om fattigdom. Romer har varit slavar i flera hundra år. … Läs mer

Romska tiggare tog husvagnen till Rumänien

romska tiggare tog

2015-05-08. Romska tiggare tog husvagnen till Rumänien Detta är en sanslös historia om hur svårt det är att hjälpa romska tiggare, även om man gör ett ärligt försök. Själva starten till mötet med tiggarna skedde i kyrkan. De kom till kyrkan – som det såg ut – inte för att tigga, utan för att delta i gudstjänsten. Många har rötter … Läs mer

Sophantering ställer krav på både tiggare och kommuner

krav på både tiggare och kommuner

2015-05-01. Sophantering ställer krav på både tiggare och kommuner Vanorna från hemmakvarteret i Rumänien följer med till Sverige. Det är inget konstigt i det. Området där de bor finns knappast på kartan. Myndigheterna låter dem passivt vara på ett område med tillfälliga hus. Det är vad vi kallar svartbyggen. Dit kommer ingen renhållningsbil. ”Vi ställer dit en container emellanåt” säger … Läs mer

Är den lokala marknaden en viktig inkomstkälla för romer som tigger

inkomstkälla för romska tiggare

2015-04-24 – Är den lokala marknaden en viktig inkomstkälla för romer som tigger? ”Nu kommer svenskarna och köper tillbaka sina saker!” Tolken talade om vad man viskade bakom ryggen på oss när vi gick på den lokala marknaden. Det var söndagsmorgon och folkfest. Det doftade gott från stånden som serverade mat. Jag var helt förvånad av vad jag såg. Framför … Läs mer

Orimligt att romska tiggare själva ska klara sin u-hjälp

2015-04-17 Orimligt att romska tiggare själva ska klara sin u-hjälp Det är just vad som sker. De fattigaste i Europa tar saken i egna händer och åker ca 270 mil för att tigga i Sverige. I bästa fall lyckas man få ihop pengar. Sen tror givmilda människor att romska tiggare själva kan ”bedriva u-hjälp utan mellanhänder” – jag har hört det … Läs mer

Nytt elverk skulle värma romer som tigger – blev skrot!

värma romer som tigger

2015-03-14 – Nytt diesel-elverk skulle värma romer som tigger – blev skrot! I olika omgångar har vi fått lära oss att det är svårt att hjälpa romer, i vårt fall att värma romer, som tigger i Sverige över vintern. Kulturerna är så olika. Det är lätt att underskatta komplexiteten. Det har gett oss en del beska och dyra erfarenheter att fundera … Läs mer

Romer som tigger manipulerar givare med sitt kroppsspråk

romer som tigger

2015-03-05 – Romer som tigger manipulerar givare med sitt kroppsspråk Romer som tigger har ju egentligen bara tillgång till kroppsspråket. Med det iscensätter han eller hon en situation som är avsedd att få oss att ge pengar. Manipulera oss. I ett demokratiskt samhälle är vi vana vi protester, demonstrationer och olika typer av opinionsbildning som innehåller en kunskapsöverföring. Eller att … Läs mer

Romska tiggare i Sverige är lönsamma resenärer?

romska tiggar i Sverige

2015-02-27 – Romska tiggare i Sverige är lönsamma resenärer? ”Vad kostar det att åka hit?” frågar jag romska tiggare i Sverige. ”Mellan 800-1200 SEK enkel resa”,  brukar de flesta svara. ”Men hur skall du få med dig alla saker hem…barnvagn, kläder, cyklar?”. No problem!” är svaret. Men detta ”no problem” visar sig ha ett pris. ”jag får betala mellan 200-400 sek … Läs mer