Video

Choice for Children

Choice for Children

På våren 2013 kom de första tiggarna till vår kommun. Först kom 5-6 personer för att se om det fanns givmilda personer här. Efter några månader var det 50-60 personer från ett avgränsat slumområde, två gator utan asfalt, el och vatten, med två postlådor på 500 personer i staden Buzau, Rumänien. Vi åkte dit! Kommunen Buzau var större än vår kommun. Skolan i stadsdelen är av samma standard som i Sverige! Fattigdomen hindrar tiggarnas barn att ta sig till skolan och dra nytta av den. Det ledde till att vi startade föreningen Choice for Children.

  • Vi ville göra en insats på hemmaplan
  • Fokusera på barnen
  • Och ge stöd till barnen att fullfölja grundskolan

After-school-program.

Vi formulerade vår målsättning: Utbildning är nyckeln till förändring och börjar med barnen. Och vi samlar därefter pengar till ett After-school-program som ger ett extra stöd för barn med särskilda behov i samverkan med biståndsorganisationer Hjärta till Hjärta (Hearttoheart.se).

Att bo i ett slumområde och gå i en etablerad skola förutsätter att man får extra hjälp. Det är inte säkert att de vuxna inser värdet av skolan och motiverar barnen. Om föräldrar är analfabeter är det inte möjligt att få hjälp hemma med läxorna.

Barn som har föräldrar som tigger har högre frånvaro i skolan än andra barn. Ofta är det en mormor eller farfar som skall se till alldeles för många barn när föräldrar är frånvarande. Dessa har inte haft någon hjälp själva av att gå i skolan och inser inte värdet av det. ”vore det inte bättre att barnen följde med och hjälpte till att tigga? Och tjäna pengar!”

Var gärna med och ge barnen en chans
Vi vill inte att barnen följer med föräldrar och tigger. Vi önskar att man fullgör grundskolan för att kunna ta sig vidare till yrkesskola eller högre utbildning. Därför har vi bildat föreningen Choice for Children – vi önskar att barnen skall få en chans att välja sin egen framtid. Bankgiro 900-7857 (märk talongen Buzau), SWISH 1236547525 för vårt projekt. Båda dessa går direkt till Hjärta till Hjärta.

Bertil Rickäng

Tiggeri som attityd hindrar samhällsutvecklingen.

tiggeri som attityd

2016-01-29. Tiggeri som attityd hindrar samhällsutvecklingen. Det finns många exempel på detta. Att man t ex väljer att tigga fast man har möjlighet att få ett fast arbete hemma i Rumänien. Det är störande. Ibland hör man trovärdiga exempel på att man gör sådana val. Här är ett: ”Det är klart att jag kan få ett fast jobb hemma i Rumänien”, säger en … Läs mer

Tiggarberättelser måste vara sanna – vi ändrade strategin!

tiggarberättelser

2015-09-22.Tiggarberättelser måste vara sanna! Vi lärde känna en familj som var här för att tigga, och fördjupade oss i deras tiggarberättelser. Barnen hemma väntade på sina föräldrar. Mobiltelefonen fungerar som en slags livlina. De som kritiserar tiggare för att de använder mobiltelefon vet inte vad de talar om. Vi hörde hur barnen grät därhemma och längtade efter sina föräldrar när … Läs mer

Enskilda med socialt patos arbetar för tiggare i Borås

Tiggare i Borås

2015-09-10 Enskilda med socialt patos arbetar för tiggare i Borås Insatserna sker genom en grupp enskilda personer med socialt patos. Arbetet gör skillnad! Jag skall presentera den gruppen vid ett senare tillfälle. Det finns ingen formell organisation utan fungerar som ett nätverk (samrådsgrupp). Insatser för romer som tigger fungerar också som ett slags lärande. Tidvis provocerade. Kunskapen ökar gradvis allt … Läs mer

Ideella sektorn i Borås har stor kunskap om tiggare

kunskap om tiggare

2015-09-07.Ideella sektorn i Borås har stor kunskap om tiggare. Man kan få uppfattningen om att det bara är i Stockholm och i de stora städerna man sitter inne med kunskapen om tiggare. Det är en överdrift. På många mindre orter som t ex Borås finns en omfattande kunskap om EU-migranter som tigger. Det är personer med stort personligt socialt patos … Läs mer

Val för EU-migrant – tiggare eller textilarbetare?

EU-migrant - tiggare

2015-07-16. Val för EU-migrant – tiggare eller textilarbetare? Vi undervisade några tiggande romer i svenska hemma i köket. Det kan man göra med enkla medel. En ordbok, lexikon, Google translate, humor och teckenspråk. Om varje EU-migrant tiggare lärde sig tre svenska ord om dagen skulle man på ett år ha ett ordförråd på över 1000 ord. En sådan enkel insats, … Läs mer

Rumänsk minister säger: tiggeri är ett yrke!

tiggeri är ett yrke

2015-06-13.Rumänsk minister ”Tiggeri är ett yrke!” ”Tiggeri är ett yrke,” säger Ciprian Necula frankt i en intervju. Han är den förste rom som tar plats i den rumänska regeringen. Han portföljd kallas vice minister med ansvar för bland annat EU-fonderna. ”Tiggeri är ett sätt att tjäna snabba pengar, det är faktiskt ett yrke!”, tillägger han i Sydsvenskan och den upprepas även i … Läs mer

Tiggande romers fattigdom och vår egen historia

Tiggande romers fattigdom

2015-06-07.Tiggande romers fattigdom och vår historia Vi i Sverige får inte glömma vår egen historia. Jag tänker inte på Vitboken 2014 med dess redovisning av övergrepp mot romer under 1900-talet. Nu håller övergreppen på att upprepas på nytt mot romer som är här och tigger. Jag tänker på vår egen historia om fattigdom. Romer har varit slavar i flera hundra år. … Läs mer

Organiserade tiggareresor utmanar vår samarbetsförmåga

organiserade tiggareresor

2015-05-23. Organiserade tiggareresor utmanar vår samarbetsförmåga. Plötsligt hade vi blivit en station på en ”piratbusslinje” t ex från Rumänien – Malmö – Borås – Göteborg – Oslo med förgreningar till andra städer såsom Jönköping, Linköping, Stockholm. Tidigare hade kanske rutten gått till Italien, Spanien, Portugal, Frankrike, Tyskland. Många har berättat om att man ”arbetat” i andra länder. Hur tog man … Läs mer

Romska tiggare tog husvagnen till Rumänien

romska tiggare tog

2015-05-08. Romska tiggare tog husvagnen till Rumänien Detta är en sanslös historia om hur svårt det är att hjälpa romska tiggare, även om man gör ett ärligt försök. Själva starten till mötet med tiggarna skedde i kyrkan. De kom till kyrkan – som det såg ut – inte för att tigga, utan för att delta i gudstjänsten. Många har rötter … Läs mer

Orimligt att romska tiggare själva ska klara sin u-hjälp

2015-04-17 Orimligt att romska tiggare själva ska klara sin u-hjälp Det är just vad som sker. De fattigaste i Europa tar saken i egna händer och åker ca 270 mil för att tigga i Sverige. I bästa fall lyckas man få ihop pengar. Sen tror givmilda människor att romska tiggare själva kan ”bedriva u-hjälp utan mellanhänder” – jag har hört det … Läs mer

Nytt elverk skulle värma romer som tigger – blev skrot!

värma romer som tigger

2015-03-14 – Nytt diesel-elverk skulle värma romer som tigger – blev skrot! I olika omgångar har vi fått lära oss att det är svårt att hjälpa romer, i vårt fall att värma romer, som tigger i Sverige över vintern. Kulturerna är så olika. Det är lätt att underskatta komplexiteten. Det har gett oss en del beska och dyra erfarenheter att fundera … Läs mer

Romska tiggare i Sverige är lönsamma resenärer?

romska tiggar i Sverige

2015-02-27 – Romska tiggare i Sverige är lönsamma resenärer? ”Vad kostar det att åka hit?” frågar jag romska tiggare i Sverige. ”Mellan 800-1200 SEK enkel resa”,  brukar de flesta svara. ”Men hur skall du få med dig alla saker hem…barnvagn, kläder, cyklar?”. No problem!” är svaret. Men detta ”no problem” visar sig ha ett pris. ”jag får betala mellan 200-400 sek … Läs mer

Tiggande romers livsvillkor i svenska kommuner.

2015-02-23 – Tiggande romers livsvillkor i svenska kommuner Tiggande romers livsvillkor i svenska kommuner var temat på konferensen: ”Vem tigger på våra gator och vad gör vi?” (2015-02-04). ”Något förbud mot tiggeri är inte aktuellt i Sverige”, inleder Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister från podiet. Utanför dörren sitter en tiggare i snön. De 350 deltagarna får redan vid ingången … Läs mer

Tiggande romer vill ta sig ur fattigdomen

tiggarberättelser

2015-02-19 – Tiggande romer vill ta sig ur fattigdomen Pengarna i muggen till tiggande romer leder inte automatiskt till ett bättre tak! Under det här hustaket bor två vuxna och 5 barn i ett klimat som liknar vårt med regn, snö och is på vintern – möjligen varmare sommar – men i övrigt starkare vindar. Många gånger har man varit upp … Läs mer