Video

Ska vi förbjuda tiggerit, Linda?

Skall vi förbjuda tiggerit, Linda?

Frågan om fattigdom måste alltid få utmana. Barnen är osynligt närvarande i mötet med tiggaren. Det finns inga enkla svar i frågor om tiggeri. Det handlar om pengar till det mest nödvändiga, mat, mediciner, vård, mm till familjen. Sen går det åt ganska mycket pengar till andra saker också. Hade det funnits en enkel lösning hade man för länge sedan tillämpat den. Tiggarna har gett fattigdomen, diskrimineringen och klyftorna i Europa ett ansikte som väl ingen hade räknat med.

Samtal mellan Linda Stomberg, aktiv inom Choice for Children, och Bertil Rickäng.

Behov av lösning på extrem fattigdom

Vi kan inte riktigt tänka oss in i vad det vill säga att vara borta från familj och barn i flera månader.Dessutom på så osäkra villkor. Det finns ingen garanti för att man skall få pengar. Eller för att det skall bli pengar över till familjen. Och var skall man bo? Det är inte enkelt att vara utan bostad på sommaren men ännu värre under vinterhalvåret. Den externa fattigdomen bryter mot alla våra värderingar och uppfattningar om social trygghet, bilden av ”välfärdssamhälle”, politiska värderingar som finns med i en gemensam europeisk sociala agenda.  Ändå har det visat sig så svårt att hitta en lösning på den extrema fattigdom i vår del av världen.

Publicerad 20180116 på Heartandmind.