Rumänsk minister säger: tiggeri är ett yrke!

tiggeri är ett yrke

2015-06-13.Rumänsk minister ”Tiggeri är ett yrke!”

”Tiggeri är ett yrke,” säger Ciprian Necula frankt i en intervju. Han är den förste rom som tar plats i den rumänska regeringen. Han portföljd kallas vice minister med ansvar för bland annat EU-fonderna. ”Tiggeri är ett sätt att tjäna snabba pengar, det är faktiskt ett yrke!”, tillägger han i Sydsvenskan och den upprepas även i HBL. ”EU-migrant är ett olämpligt begrepp!”. Det kan vara provocerande för oss att höra, men granskar vi hur yrke och arbete definieras, så kan det faktiskt stämma. Jag tror att det kan förenkla situationen att se tigger i som ett arbete, vår energi skulle ligga på att hjälpa EU-migranterna att byta yrke.

En skicklig tiggare har en betydande yrkeskunskap

”Ett yrke är en sysselsättning eller specialisering som en person utbildar sig till eller går i lära för”, (källa Wikpedia). Tiggeri är ett yrke som i och för Tiggeri är ett yrkesig kan rymmas i detta. En skicklig tiggare har en betydande yrkeskunskap. Han/hon vet hur man skall uppträda. Underdånig ställning, men med vänliga ord. Man tackar med insmickrande ord ”tack Papa”, ”tack Mama” ,” jag är din dotter!” ”jag är din son!” och visar därigenom en uttalad förmåga att knyta an. Och man måste ge EU-migranterna [dem] en eloge för detta. Att detta går hem hör man ofta i önskan ”tänk om jag kunde hjälpa min ”zigenare” eller ”min rom skulle aldrig kunna lura någon!”. Det senare är något som flera fått omvärdera, eftersom man underskattat att tiggeri som arbete också är en ”tricky business” där det gäller att överleva. Jag hörde själv till den senare kategorin innan jag insåg komplexitet. Men jag delar ändå inte att detta är ett yrke!

 

Visst kan tigga kan definieras som arbete

forge-550622_640

Tiggeri ger inga förebilder om att hantverk lönar sig.

”Arbete är en mänsklig verksamhet som genererar ekonomiskt värde i form av varor eller tjänster (källa Wikpedia). Här är det kanske lite mer tveksamt, men tiggeri är ett yrke/arbete som genererar ekonomiskt värde. Man får pengar till överlevnad, framförallt när man är här i Sverige och tigger. I bästa fall pengar över att skicka hem till familjen när reskostnader mm är betalda. Man får varor som kläder, utrustning ofta mer än man kan ta med sig hem. För pengarna som man tar med sig hem kan man köpa varor i hemlandet som förbättrar standarden. Tiggeri som arbete har sina begränsningar. Jag tror inte att ens framgångsrikt tiggeri leder till inkludering i det samhälle man kommer ifrån. Snarare tvärtom. EU-migranter – som nästan aldrig är hemma och tar hand om sina barn – leder in barnen i samma bransch… dessvärre är det nog så. Tiggande är det enda ”arbete” som barnen känner till. Att bryta mönstret, gå in i lönearbete och betala skatt osv; var hämtar barnen förebilder till det? Och vem ger dem stöd?

Tiggarplatsen på gatan räcker som arbetsplats

Svenska Wikipedia definierar Arbetsplats är ett relativt begrepp. Beroende på arbetets art kan arbetsplatsen vara ett väldigt litet utrymme och ett väldigt stort område till ytan.” Ja, verkligen, arbetsplatsen kan vara ett, samma plats utanför samma affär. Samma familj kan upprätthålla samma arbetsplats under hela året. Och på arbetsplatsen upprätthåller man regelbundna arbetstider, ofta inte bara måndag-fredag. Tiggeriet har utökat arbetstiden även till lördagar och söndagar. Kanske för att man får in så lite, vilket säkert är det vanligaste eftersom man ”konkurrerar” med fler tiggare. Eller för att det går så bra. Eller för att man inte ska förlora sin arbetsplats. Och arbetsplatsen kan också vara stor genom att flytta från kommun till kommun, vilket vi förstår att många gör.

 

Åker man hem på en semestervecka då och då?

Någon sa ”man får känslan av att de flyttat hit” – och jag tror faktiskt att det i många fall är så, fast vi kanske inte riktigt vill inse det – ”och att Tiggeri är ett yrkeman åker hem på semester någon vecka var tredje eller fjärde månad”. Myndigheternas regel om rätt att uppehålla sig här tre månader betyder inget. Det är en pappersregel. Ingen kontrollerar den! Däremot mönstret, att man reser hem efter några månaden och kommer tillbaka efter några veckor, liknar det mönster som gäller för alla de 100.000 tals gästarbetare i Europa, som bor i ett EU-land och arbetar i ett annat. Ur den aspekten kan tiggeri uppfattas som ett ”yrke” oavsett vad vi tycker om det. De största förlorarna på det här ”yrket” är barnen, som lever med frånvarande föräldrar och går miste om stöd och förebilder och vars föräldrar har ytterst osäkra inkomster och livsvillkor.

Barnen behöver en förändring

När EU-migranter frågar om arbete i Sverige är det tveksamt om de vill byta ”yrke”, dvs att tiggare skulle ge upp sitt ”arbete” som sker på egna villkor mot en anställning på arbetsgivarens och arbetsmarknadens villkor.Tiggeri är ett yrke
Krav på språkkunskaper och yrkeskunskaper mm gör detta näst intill omöjligt i Sverige. Det måste vara enklare att få sysselsättning i hemlandet. Men det är en frisk idé att motivera EU-migranterna att byta yrke. Och satsa på insatser som underlättar detta. Förväntningar är stora på Ciprian Necula, minister med ansvar för EU-strukurfonder i Rumänien, att han skall kunna förvaltat fonderna så att lönearbete skall bli mer tillgängligt i Rumänien för dem som i dag åker till Sverige och har tiggeri som ”yrke”. Barnen behöver det.  Visst, man kan pressa in tiggeri i inom en yrkesram, men jag är oerhört tveksam till att det är en lämpligt signal att sända ut från en minister i Rumänien!

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *